SUCCESS

  Chcete být úspěšní?

Váš „the success“ neboli úspěch nepřijde sám, musíme se za ním vydat a získat ho.

Společně s naší akademií se vám to podaří mnohem rychleji.koucink3

 

Ve dvaceti dvou lekcích naší akademie úspěšných Vám postupně představíme „tajemství vedoucí k úspěchu“.

REGISTRUJTE SE / KLIKNĚTE ZDE/  A OKAMŽITĚ ZÍSKÁTE PRVNÍCH 7 LEKCÍ o prosperitě ZDARMA

REGISTRUJ SE - REGISTER NOW

 

Definice úspěchu: Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné, nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. Opakem je neúspěch. Úspěch ale může být relativní v čase – tedy to, co se jevilo jako úspěšné, se může v průběhu času jevit jako neúspěšné a naopak. Kromě toho se může jednat i o subjektivní dojem“ to, co se jeví někomu jako úspěch, jinému člověku se může zdát neúspěšné a naopak. Posuzování úspěšnosti není tedy nikdy zcela absolutní a vždy záleží na hledisku pozorovatele a na celkové společenské situaci. Zdroj: Wikipedia